algemene voorwaarden | sitemap
© 2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies

algemene voorwaarden

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd volgens de regelen van de verhouding tussen opdrachtgevers en adviserend ingenieursbureau c.a. (RVOI - 2001), gedeponeerd te ís-Gravenhage.