algemene voorwaarden | sitemap
2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - gemeente Veenendaal

Planbeschrijving - In het plangebied Veenendaal-oost worden in de komende jaren in totaal ongeveer 3200 woningen en de daarbij behorende voorzieningen gerealiseerd. Daarmee voorziet Veenendaal-oost mede in de woningbehoefte van de Utrechtse Heuvelrug tot het jaar 2018. De ontwikkeling is mogelijk gemaakt in het globale bestemmingsplan Veenendaal-oost dat in december 2006 is vastgesteld.
Inmiddels zijn de infrastructurele werkzaamherden gestart en zijn de eerste uitwerkingsplannen vervaardigd voor de opstalontwikkeling.

De woningbouwontwikkeling zal gefaseerd tot stand komen. In Veenendaal-oost worden drie deelgebieden met een eigen identiteit uitgewerkt: "Buurtstede", "Veenderij" en "Groenpoort". Er is voor gekozen om "Buurtstede" als eerste te ontwikkelen omdat hierin het centrum is gesitueerd, dat tevens een functie dient te vervullen voor de wijk Dragonder-oost.

"Buurtstede" zal bestaan uit 4 buurtschappen: De Hoven, De Straten, De Erven en De Ontmoeting. Voor ieder buurtschap zal een serie uitwerkingsplannen worden vervaardigd. Om een duidelijke samenhang van deze uitwerkingsplannen per buurtschap te verkrijgen zal de opzet van ieder uitwerkingsplan exact gelijk zijn.

diverse uitwerkingsplannen Veenendaal-oost