algemene voorwaarden | sitemap
2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
inhoud van dit plan bekijken
zie: www.ruimtelijkeplannen.nl
Opdrachtgever - gemeente Beverwijk

Planbeschrijving - Het bestemmingsplan Plesmanweg omvat een bestaand woongebied  aan de noordkant van Beverwijk. Het plangebied wordt begrensd door de Alkmaarseweg in het westen en de Heemskerkerweg en het Willem Alexander Plantsoen in het zuidoosten.
Het bestemmingsplan is in hoofdzaak consoliderend van aard. Het maakt dan ook onderdeel uit van een inhaalslag bestemmingsplannen van de gemeente Beverwijk.

Het winkelcentrum de Wijkerbaan en het stadskantoor zijn binnen het plangebied gesitueerd. Inmiddels is er een herstructureringsplan voor de Wijkerbaan vervaardigd  en wordt het stadskantoor in de nabije toekomst naar een locatie bij het NS-station verplaatst.

In het bestemmingsplan is het nieuwe winkelcentrum gedetailleerd opgenomen en is de sloop van 143 en de nieuwbouw van ruim 300 woningen mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn (ondergrondse) parkeervoorzieningen en voorzieningen opgenomen.

bestemmingsplan Plesmanweg