algemene voorwaarden | sitemap
© 2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - gemeente Venlo

Planbeschrijving - Het bestuur van de Nederlandse Tuinbouwraad heeft op 7 december 2004 het besluit genomen dat de Floriade 2012 door de regio Venlo zal worden georganiseerd. Het Floriade-terrein is gesitueerd in de oksel van het klaverblad Zaarderheiken, in een gebied met veel landschappelijke- en natuurlijke kwaliteiten en waar tevens veel cultuurhistorische en archeologische waarden te vinden zijn. Op deze locatie ontwikkelt de gemeente Venlo het Businesspark Greenport Venlo, dat onderdeel uitmaakt van een grotere ruimtelijke ontwikkeling die ook bekend staat onder de naam 'Klavertje Vier'. Vier regionale projecten staan al volop in de steigers: twee projectvestigingen voor glastuinbouw (CaliforniŽ en SiberiŽ), realisering van bedrijventerrein Trade Port Noord en uitbreiding van de veiling ZON tot ZON Fresh Park. Het gebied tussen de A73 en de A67 is in de Nota Ruimte dan ook aangewezen tot "Greenport". Businesspark Greenport Venlo zal gedeeltelijk al vůůr de Floriade gerealiseerd zijn. De daar gevestigde bedrijven dienen bij voorkeur affiniteit te hebben met het concept Floriade. Na de Floriade zal het bedrijventerrein verder worden ontwikkeld. Dit stelt hoge eisen aan de plansystematiek van het bestemmingsplan. Niet alleen dient een bedrijvenpark ontwikkeld te worden, maar tegelijkertijd dient het gebied gebruikt te kunnen worden voor een evenement dat een behoorlijke voorbereidingstijd nodig heeft, dat vervolgens een half jaar in gebruik zal zijn en tot slot ontmanteld dient te worden. In de eindsituatie zal het gebied gebruikt en bebouwd moeten kunnen worden om het uiteindelijke Businesspark te kunnen voltooien.afgerond kan de dubbelbestemming worden verwijderd.

bestemmingsplan Floriade/Greenpark