algemene voorwaarden | sitemap
© 2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - gemeente Teylingen

Planbeschrijving - In het kader van VINEX-afspraken heeft Voorhout een woningbouwtaakstelling van 2.400 woningen. Momenteel is deze taakstelling voor Hoogh Teylingen afgerond (circa 1.600 woningen). De overige woningen worden in Hooghkamer gebouwd.

Het bestemmingsplan biedt het planologisch-juridisch kader voor de ontwikkeling van ongeveer 850 woningen in de woonwijk Hooghkamer. Kenmerkend voor het bestemmingsplan is de verweving met tal van milieuonderzoeken. Omdat het plan gedeeltelijk is vervaardigd als een zogenaamd globaal bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting ex artikel 3.6, lid 1b van de Wet ruimtelijke ordening, wordt tegelijkertijd een ontwikkelingskader voor de woonwijk en een beheerkader voor de gebruiksfase verkregen.

Gelijktijdig met het bestemmingsplan is door derden een exploitatieplan, een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitplan vervaardigd. In het bestemmingsplan zijn onder meer categorieŽn van woningen vastgelegd, zoals sociale huur- en koopwoningen en woningen die via particulier opdrachtgeverschap worden gerealiseerd.

bestemmingsplan Hooghkamer 2010

inhoud van dit plan bekijken
zie: www.ruimtelijkeplannen.nl