algemene voorwaarden | sitemap
© 2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - gemeente Oostzaan

Planbeschrijving - Het bedrijfsterrein Bombraak is door zijn ligging bij uitstek geschikt als voorbeeld voor een bedrijfsterrein dat ontwikkeld dient te worden op het snijvlak van landschap, architectuur en duurzaamheid. Daarom is een Beeldkwaliteitsplan opgesteld.
Het beeldkwaliteitsplan (Bkp) moet gezien worden als een vormgevend vertrekpunt en een aanvulling op het door buRO vervaardigde bestemmingsplan. De opzet van het beeldkwaliteitsplan heeft een sterk beeldend karakter en is dan ook geen juridisch dichtgetimmerd rapport. Het plan ‘schetst sferen’ en ‘geeft suggesties voor oplossingen’, zonder dat het ‘voorschrijft’. Het laat de architect én de welstandscommissie derhalve vrijheid voor creativiteit en interpretatie. Tegelijkertijd kan het gezien worden als een inspanningsver-plichting van het gemeentebestuur om het beschreven kwaliteitsniveau na te streven bij de verdere civieltechnische uitwerking.

beeldkwaliteitsplan Bedrijfsterrein Bombraak