algemene voorwaarden | sitemap
© 2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - gemeente Uden

Planbeschrijving - In december 2000 heeft ziekenhuis Bernhoven het streven kenbaar gemaakt om de bestaande locaties in Oss en Veghel te verlaten en vervangende nieuwbouw te plegen op ťťn nieuwe locatie, die centraal is gelegen in het verzorgingsgebied Oss-Uden-Veghel. De keuze is daarbij gevallen op de locatie Uden-Noord.

Na dit besluit is een Gebiedsvisie opgesteld. Hierdoor heeft de gemeente Uden de mogelijkheden van het gebied globaal verkend en een duidelijke onderlegger voor het structuurplan gecreŽerd. Het in 2007 door buRO vervaardigde structuurplan is dan ook een vertaling van deze Gebiedsvisie.

In het gebied wordt niet alleen een nieuw ziekenhuis gebouwd, ook zullen er woningen en maatschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd.

Het Structuurplan Uden-Noord bevat indicatieve beleidsuitspraken met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied. De beschrijving van de uitspraken per deelgebied volgt de indeling van de plankaart. Deze werkwijze, die kenmerkend is voor de manier waarop buRO de problematiek benadert, geeft een duidelijk verband tussen de beschreven ontwikkelingsstrategieŽn en de deelgebieden waarvoor deze gelden. Ook de presentatie van de plankaart heeft een indicatief karakter. Dat betekent dat bij de uitwerking van het beleid in ťťn of meer bestemmingsplannen op onderdelen kan worden afgeweken van deze presentatie.

Inmiddels heeft buRO het bestemmingsplan Uden-Noord 1 (als uitwerking van het in het structuurplan beschreven beleid) opgesteld.

structuurplan Uden Noord