algemene voorwaarden | sitemap
© 2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
buRO is een bureau voor ruimtelijke ordening en advies. Wij bestaan sinds 2007 en zijn ontstaan nadat SVP architectuur en stedenbouw haar planologische werkzaamheden heeft beŽindigd.

Door kennis, ervaring en visie te combineren zijn wij in staat tegen relatief lage kosten plannen te maken en te adviseren. Een persoonlijke benadering en generalistische deskundigheid zijn kernbegrippen voor onze aanpak. Onze kennis overschrijdt de grenzen van ons vakgebied. De milieuwetgeving en procedures bij gemeentelijke overheden spelen een steeds belangrijker rol bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen. Van deze aspecten zijn wij goed op de hoogte, alhoewel we uiteraard ook niet alles weten. Wij proberen in dat geval, eventueel met behulp van deskundigen, het passende antwoord te geven.

De scherpe prijsstelling wordt niet zozeer bereikt door een laag uurtarief, maar door het gebruik maken van de ervaring en het kennisniveau. Dat laatste uit zich door een relatief korte tijdsbesteding per product.
De persoonlijke benadering ontstaat doordat iedere opdrachtgever op directieniveau contact heeft met buRO. Wij hebben bij SVP regelmatig bestemmingsplannen gemaakt voor nieuwbouw- en herontwikkelingslocaties waarvoor we goed in staat zijn essentiŽle stedenbouwkundige elementen van een plan in het planologisch-juridisch kader van een bestemmingsplan te verankeren. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook van dienst zijn met op beheer gerichte bestemmingsplannen.
Stelt u een kennismakingsgesprek op prijs of wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Dan kunt u contact met ons opnemen.