buRO is een bureau voor ruimtelijke ordening en advies. Wij richten ons op het vervaardigen van juridisch-planologische kaders voor ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijk beheer. Onze activiteiten bestaan hoofdzaklijk uit de vervaardiging van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen voor een breed scala aan opdrachtgevers in de publieke, maar vooral ook in de private sector. Het kan daarbij gaan om woonwijken, centrumgebieden, sportvoorzieningen of bedrijfsterreinen.

De medewerkers van bu
RO zijn allen jarenlang werkzaam binnen het vakgebied. U heeft dan ook contact met 'senioren' die veel ervaring hebben en alle onderdelen van het vakgebied beheersen.

Door kennis en ervaring te combineren met een visie op ons werkveld, is bu
RO in staat de gewenste producten te leveren binnen het vooraf bepaalde budget en de overeengekomen planning.

Daarnaast hebben wij een netwerk van bureaus die in voorkomende gevallen kunnen worden ingeschakeld. Daarbij letten wij er op dat deze bureaus qua visie aansluiten op buRO waar het gaat om een deskundige, praktische en snelle aanlevering van de producten.


over

bu

RO

watHet opstellen van bestemmingsplannen is één van onze kernactiviteiten. Het kan daarbij zowel om bestaande woon- of werkgebieden als om ontwikkelingslocaties gaan.

bu
RO kan het hele traject van een bestemmingsplan voor zijn rekening nemen. Voor de benodigde deelondezoeken hebben wij een samenwerkingsverband met specialisten op de verschillende gebieden.

Bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan kunnen worden gerealiseerd nadat een projectafwijkingsprocedure op grond van de Wabo is doorlopen. buRO kan in dat geval voor u de ruimtelijke onderbouwing maken en de noodzakelijke onderzoeken coördineren. Uiteraard  overleggen wij ook met uw gemeente om daardoor de procedure te bespoedigen, zodat u zo snel mogelijk een omgevingsvergunning heeft.
Als verlengde van het normale tekenwerk biedt buRO tevens de mogelijkheid van het visualiseren van projecten, het vervaardigen van een stedenbouwkundige matenplan en het vervaardigen van massa- en bezonningsstuwstudies.

bu
RO kan ook ingeschakeld worden om kleinere en grotere zelfstandige digitaliseringswerkzaamheden uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het digitaliseren van een bestemmingsplan, een structuurvisie, een welstandsnota of een omgevingsvergunning.
Back
Next
Back
Next

wieRoel van Veen
adviseur
ruimtelijke ordening
CAD/GIS specialist
Marcel van den
Bosch
buRO heeft goede contacten met verschillende bureaus. Hierdoor zijn wij in staat om integrale plannen en producten te leveren en snel deelonderzoeken te laten vervaardigen.
buRO heeft een breed scala aan opdrachtgevers in de publieke, maar vooral ook in de private sector.

waarBezoekadres
Brabantsestraat 17
Kantoor 2.20
3812 PJ  AMERSFOORT


Telefoon
033 465 45 31


EmailKVK
39096888